วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี รายละเอียดดังนี้
 1.ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า

2.ชื่อตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3
สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างเครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์ 
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท (ไม่พิจารณาค่าประสบการณ์เพิ่มเติม)
เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)
พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)
ตั้งแต่วันบัดนี้ – 30 ก.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
****ไม่เว้นวันหยุดราชการ
** สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 ส.ค.56 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และทาง http://reg2.pwa.co.th 

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น