วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ


กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งยศเป็นเรืออากาศตรี จำนวน 35 อัตรา
2. ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี จำนวน 328 อัตรา
วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 5 มีนาคม 2556 ทาง http://job.rtaf.mi.th  ตลอด 24 ชั่วโมง
วันสอบภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต), มหาวิทยาลัยรังสิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น