วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุป+แนวข้อสอบ


สรุป+แนวข้อสอบ

เตรียมสอบงานราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ
เตรียมพร้อมก่อนสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) กับแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
- แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

เตรียมสอบส่วนท้องถิ่น (อบต., อบจ., เทศบาล)

วิชาความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

สรุป+แนวข้อสอบวิชาความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

เตรียมสอบครูผู้ช่วย

- แนวข้อสอบ วิชาชีพครู
   (ที่มา : https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99/124446737638901)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น