นรต. หญิง


แนวทางการรับราชการ: นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

ขอบคุณ http://www.rpcafamily.com
การรับสมัครสอบมี 2 ประเภท
คุณสมบัติโดยสังเขป 
  • บุคคลภายนอก อายุ16- 21 ปี
  • ข้าราชการตำรวจ  อายุ ไม่เกิน 25 ปี เป็นข้าราชการตำรวจหญิงอยู่แล้วและเป็นรับราชการตำรวจมาแล้ว 1 ปี
-การศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกสาย
-สูง 160 ซม.  ขึ้นไป
-สายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนด ประมาณ 50-100
-เป็นหญิงโสด

วิชาที่ใช้สอบ คณิต เนื้อหา ม. 4 5 6    คะแนนเต็ม     200 คะแนน
                   วิทยฯเนื้อหา ม. 4 5 6    (ฟิสิก + เคมี)   200 คะแนน
                   ภาษาไทย   ม.ปลาย                          200 คะแนน
                   ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย                        200 คะแนน
สอบรอบสอง    มีตรวจร่างกาย   ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ
สอบประวัติ      สอบประวัติอาชญากรรม
สอบพละศึกษา ว่ายน้ำ 50 เมตร วิ่ง 1000 เมตร

คะแนนเพิ่มพิเศษ
1. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือสูญหายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากปฏิบัติราชการ หรือช่วยเหลือราชการปราบโจรผู้ร้าย
2. เป็นผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ  หรือเป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ
3 . เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่เป็น  หรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชา หรือครูอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือสถานศึกษาอื่นใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหลักฐานลงประวัติว่าได้สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และปีหนึ่งต้องทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
4. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ 
  • ข้อ 1  2  3 เพิ่มให้  25  คะแนน    ข้อ 4 เพิ่มให้  10 คะแนน
  • การคิดคะแนนเพิ่ม ตามข้อ1  2  3ถ้าผู้มีสิทธิได้รับคะแนนพิเศษตามหลักเกณฑ์หลายกรณีได้รับกรณีเดียว และเมื่อรวมกับ ข้อ 4 แล้วไม่เกิน 35 คะแนนโดยนำคะแนนที่ได้รับเพิ่มไปรวมก่อนประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต http://www.rpca-admission.com/ 
ห้วงเวลาการรับสมัคร ประมาณเดือน ม.ค.ของทุกปี

ดูรายละเอียดการรับสมัครนายร้อยตำรวจหญิงได้ตามลิงค์ด้านล่าง

บุคคลภายนอก
ข้าราชการตำรวจหญิง


ขอบคุณข้อมูลจาก http://my-etc.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น