วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ  4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ในสาขาวิชา การบัญชี นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
และผ่านภาค ก. ระดับ ป.โท


2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
และผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. อาคาร 3 ชั้น 6 ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร 02 298 5880 9 ต่อ 6685 6643  ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 13 ก.ย.56 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สคร. อาคาร 3 ชั้น 6
และทางเว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น